• TSK Mehmetçik Vakfı yardım işlemleri, TSK Mehmetçik Vakfı yönetmeliğine göre yürütülmektedir.
  • TSK Mehmetçik Vakfı yardım planı; bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile sürekli veya belli süre dâhilinde yapılan yardımlarını kapsamaktadır.
  • Yardım tutarları, yönetim kurulu kararları doğrultusunda her yılın ocak ve temmuz aylarında düzenlenmektedir.
  • TSK Mehmetçik Vakfının 2019 yılı (01 Temmuz - 31 Aralık) yardım planı aşağıdadır