Temel Görevlerimiz

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yapmak,
 • Gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine sürekli bakım yardımında bulunmak,
 • Söz konusu Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağlamak,
 • Yardım planına dahil Mehmetçik ve aileleri ile bağışçılara yönelik sosyal destek programları uygulamak,
 • Yardım planını destekleyen bağış, yatırım ve tanıtım programları ile kendini sürekli geliştirmek ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Bu faaliyetleri ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

 

Hedefi;

 • Bilimsel gelişmeleri takip etmek suretiyle etkin bağış, yardım, yatırım ve tanıtım projeleri ile kendini sürekli geliştirerek;
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatani görevini yerine getirirken; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, gazi ve engelli Mehmetçikler ile çocuklarına sağlamakta olduğu sosyal ve ekonomik desteği artırarak yükseltmek ve
 • TSK Mehmetçik Vakfına bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık örnek bir yardım kuruluşu olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz

 • Dürüstlük,
 • Güvenirlilik ve saygınlık,
 • Milli değerlere, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık,
 • Şeffaflık,
 • Yüksek sorumluluk duygusu,
 • Gönüllülük,
 • Yardım severlik,
 • Yaratıcı katılımcılık,
 • Tarafsızlık,
 • Bilimsellik.